HR Interim / Personalchef att hyra

 - Ratus Human Resources AB -

 

Ratus HR - När Du inte har egen personalavdelning.

  • Hyr en personalchef under begränsad tid och omfattning (hel- eller deltid), eller
  • Ta in en HR-konsult för specifika projekt/uppdrag.

 

Ratus HR arbetar efter konceptet "HR-on-demand". 

 

Jag fokuserar på att hjälpa företag med sakkunnigt stöd inom personal- och verksamhetsutveckling. Många företag har idag inte råd att ha en egen personalavdelning, eller annars vill man avvakta innan man själv etablerar en sådan.

Med begränsade resurser, både avseende tid och pengar, är det fortfarande möjligt att driva ett gott HR-arbete och att få tillgång till kvalificerat stöd på en "just-in time" basis.

Du bestämmer själv hur, vad och när Du behöver ett visst HR-stöd, och kan fokusera på Din kärnverksamhet.

 

Verksamhetsområden är:

  • Personalchef att hyra / HR Interim Managent
  • HR-konsulting / HR-projekt 

Kontakta mig:

073-8088316 (telefon)

ratushr@outlook.com (mail)